Gasiluzeco

FAQS

Pódenme cortar a subministración eléctrica por cambiar de comercializador?

En ningún caso! Gasiluz Eco solicitará á empresa Distribuidora o acceso ao teu punto de subministración unha vez que se asine o contrato. E mentres se activa o mesmo, seguirá subministrándoche a enerxía o teu comercializador actual. O cambio de comercializadora farase sen que teñas ningún prexuízo.

Que é o Código CNAE?

O CNAE é o Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas e permite a clasificación e agrupación das unidades produtoras, segundo a actividade que exercen de cara á elaboración de estatísticas. É obrigatorio indicar o CNAE naqueles contratos cuxo propietario é unha razón social ou empresa.

En que consiste o Modelo SEPA?

A zona única de pagos en euros (SEPA polo seu acrónimo en inglés) é a área en que cidadáns, empresas e outros axentes económicos poden efectuar e recibir pagos en euros en Europa; isto é, dentro e fóra das fronteiras nacionais, nas mesmas condicións e cos mesmos dereitos e obrigas, independentemente do lugar en que se atoparen. Desde o 1 de febreiro de 2014 todos os pagamentos domiciliados deberán ir acompañados da sinatura dun documento SEPA.

Quero cambiarme a Gasiluz Eco, como o fago?

É moi sinxelo, envíanos unha factura ao mail enciende@gasiluzeco.com ou chámanos ao 900 815 015. Asesorarémoste sobre que tarifa é a máis axeitada para ti e faremos todos os procedementos necesarios.

Acabo de cambiarme de casa e non teño CUPS, como o consigo?

O CUPS aparece sempre escrito na túa factura de electricidade. Se non tes electricidade aínda, debes solicitar a alta do servizo e o código CUPS á distribuidora da túa zona (cada fogar ten unha única distribuidora asignada).

Podo contratar Gasiluz Eco en toda España?

De momento, Gasiluz Eco dá servizo en toda a Península.

É posible contratar varias subministracións?

Si, sempre e cando sexas o titular.

Cambiar a Gasiluz Eco ten algún custo extra?

Ningún. É de balde. A túa distribuidora podería facturar custos regulados no BOE se cambias de titular ou contratas máis potencia, por exemplo. Se for así, incluiríase na seguinte factura.

Unha vez que contrate o servizo, cando disporei de electricidade?

Xeralmente o cambio de comercializadora pode tardar 15 días en tarifas de alta tensión e até 30 días en tarifas de baixa tensión. Aínda así, intentamos que a data de inicio sexa canto antes.

Que potencia debo contratar?

A potencia contratada debe axustarse o máximo posible á potencia que vaias necesitar. Se a potencia contratada é insuficiente, tes o risco de que salten os fusibles; ao contrario, se a potencia contratada é excesiva, estarase incorrendo nun sobrecusto.

Podo cambiar a potencia contratada?

Se xa es cliente e queres cambiar a potencia contratada, ponte en contacto con nós por teléfono no 900 815 015 ou por email escribíndonos a enciende@gasiluzeco.com Tanto a solicitude de subida como de baixada de potencia teñen un custo que nos fará chegar a distribuidora da túa zona e que che trasladaremos, por suposto, sen marxe ningunha. Tanto la solicitud de subida como bajada de potencia tienen un coste que nos repercutirá la distribuidora de tu zona y que te trasladaremos, por supuesto, sin margen alguno.

Que día se emite a factura?

A factura é mensual. O día concreto de emisión depende do ciclo de lectura da túa distribuidora.

Onde podo consultar a miña última factura?

Fácil! Na túa área de cliente desta web atoparás toda a información referente á túa facturación.

Se teño dúbidas sobre a miña factura… quen mas resolve?

Podes enviarnos as túas consultas a través da área de cliente desta web ou chamando ao noso departamento de atención ao cliente: 900 815 015.

Debo seguir pagando algunha factura á miña compañía anterior?

Nós empezaremos a subministrarche a electricidade cando a túa distribuidora realice a próxima lectura do teu contador e nos informe. É dicir, pode que recibas até dúas facturas máis da túa compañía actual.

O importe da factura da luz destínase a cubrir outros custos non directamente relacionados coa subministración eléctrica. Cales son eses outros custos?

A factura recolle outros custos que non gardan relación directa coa subministración da electricidade: impostos directos e indirectos, subvencións e pagamento do déficit de tarifa.

Cales son os impostos recollidos na factura da luz?

Actualmente páganse directamente na factura da luz dous tipos de impostos. Por unha parte, o IVE na Península, cuxo nivel para a energía eléctrica sitúase no máximo do 21% (aplicado sobre o volume total de enerxía). Por outra parte, o Imposto Eléctrico é do 5,11269632% sobre o termo de enerxía e potencia.

Que é o déficit de tarifa? Que é a anualidade do déficit de tarifa?

O déficit de tarifa é a diferenza entre o custo real de producir, distribuír e entregar a electricidade, e o prezo pagado polos consumidores a través da factura da luz, que é menor e, polo tanto, non cobre eses custos reais. Por decisión do Goberno, esta diferenza págase "a prazos" e repercute na factura da luz dos anos seguintes, aumentando, por tanto, o seu prezo. No ano 2016 o déficit de tarifa situouse nos 1.661 millóns de euros, 407 millóns de euros por debaixo do esperado. Outras cargas na factura, entre as que se encontran os custos dos sistemas extrapeninsulares: Ceuta, Melilla, Canarias e Baleares. En el año 2016 el déficit de tarifa se sitúo en los 1.661 millones de euros, 407 millones de euros por debajo de lo esperado. Otras cargas en la factura, entre los que se encuentran los costes de los sistemas extra peninsulares: Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares.

Como se reflicten os custos da enerxía no recibo da luz?

Nas facturas, tras os cambios de normativa, débese indicar de maneira clara o detalle dos custos contemplados na mesma, así como que conceptos se están a sufragar coa miña factura.

Suba do prezo do termo de potencia na miña factura de luz.

Recorda que o termo de potencia é o prezo que pagas pola potencia eléctrica contratada para a túa instalación. É un custo fixo. O importe final da túa factura de luz depende tanto da potencia contratada coma do consumo.

Quen fai a lectura do meu contador?

As compañías distribuidoras son as encargadas de realizar a lectura dos contadores cada dous meses.

Que ocorre se estiman mal a lectura do meu contador?

Desde o 1 de abril de 2013, en aplicación ao establecido no Real Decreto 1718/2012 do 28 de decembro, a facturación para todas as subministracións de enerxía de baixa tensión con potencia contratada non superior a 15 kW é bimestral e con lecturas reais. Deste xeito, elimínanse as estimacións sobre o consumo nas facturas. Porén, se por algún motivo non puideramos facturarche en base a lecturas reais, e estimamos mal a túa lectura, non debes preocuparte. A diferenza entre o consumo real e o estimado sempre se regula en facturas sucesivas, sen supoñer nunca un custo adicional para ti.

Que ocorre se non coincide a lectura do contador e o consumo?

Se informaches da lectura do contador e non coincide co consumo que aparece na túa factura, é probable que a túa lectura non entrara a tempo para esa facturación. Se estamos a facturarche con lecturas reais, non é necesario que nos facilites a túa lectura. Se aínda así queres facelo, debes introducir a lectura dentro dos 10 días laborables anteriores ao seguinte período de facturación. Porén, se dispoñemos dunha lectura real, a estimada non será válida para facturar.

Para solicitar un cambio de potencia, de tarifa, tramo horario… que podo facer?

Se xa es cliente só tes que chamarnos gratis ao 900 815 015 e pedírnolo. Nós xestionámolo por ti. Ou ben, podes entrar na páxina web, introducir na área de cliente o teu usuario e contrasinal e ti mesmo poderás realizar o proceso.

Podo cambiar o titular do contrato ou o meu número de conta?

Si! Moi fácil! Contacta co noso departamento de Atención ao Cliente.

E se se vai a luz?

En caso de avaría, na túa área de cliente da web, en “Información de interese da túa factura” disporás do número de teléfono gratuíto de atención para avarías as 24 horas.

Como se calcula o importe das miñas facturas?

A túa factura divídese en dúas partes: o teu consumo (kWh) e a potencia contratada (kW), que é o máximo de aparatos eléctricos que podes ter conectados á vez. A esa suma engadímoslle o alugueiro do contador (se non é en propiedade) e os impostos (IEE). Todo isto facturarase dunha forma ou outra segundo o contador que teñas. Se o teu contador conta cun sistema de telexestión integrado, poderemos facturarche o teu consumo até por horas. De non teres esa capacidad, facturarémosche en función do perfil de consumo publicado por Red Eléctrica Española (REE).

Que é un maxímetro?

É un aparato de medida que rexistra a potencia demandada en intervalos de quince minutos. A empresa distribuidora utilízao para calcular o importe das peaxes en cada factura, e en función da tarifa de acceso contratada aplica diferentes fórmulas de cálculo. Instálase nos puntos de subministración con tarifas de acceso 3.0A en diante (PEMES e grandes empresas) e tamén nalgúns puntos de subministración considerados esenciais.

Que é a enerxía reactiva?

Na nosa actividade diaria consumimos dous tipos de enerxía:

  • · Enerxía activa: transfórmase en traballo e calor. É a enerxía útil.
  • · Enerxía reactiva: non se transforma en traballo e calor. É a enerxía que non aproveitamos.

Esta última prodúcese polos aparatos que utilizan bobinas (motores, por exemplo) e, aínda que non a utilicemos, vértese na rede eléctrica e provoca o deterioro das instalacións. Por este motivo debemos compensala ou reducir a súa produción. A empresa distribuidora penaliza economicamente a aqueles consumidores que fan un uso da enerxía reactiva que supera a metade da enerxía activa consumida, no caso dos fogares, e un terzo da activa, no caso das empresas. Se actualmente estás a pagar polos excesos de enerxía reactiva, ponte en contacto con nós e informarémoste sobre as posibles solucións.