Gasiluzeco

Tarifa fixa

A tarifa das personas ás que non lles gustan as sorpresas.

Poderás gozar dun prezo fixo en toda a duración do contrato. Desta forma, saberás o importe da túa factura dunha forma sinxela e clara.

Tarifa variable

Tarifa variable

A tarifa das personas xustas.

O prezo da túa factura virá dado polo prezo real do mercado de electricidade. Desta forma, podes aproveitar as flutuacións do mercado para beneficiarte, xa que os prezos mensuais da luz variarán segundo a demanda do mesmo.

Tarifa mixta (variable + fixa)

A tarifa das persoas esixentes.

Se nalgún momento dubidas entre contratar un prezo fixo ou variable, esta proposta é a túa. Poderás elixir entre un prezo variable de luz ou pass pool, pero se no transcurso do contrato queres pasar algún trimestre a un prezo fixo, só tes que comunicarte co teu asesor enerxético e dicirllo.